Solární kolektory

Solární kolektor je zařízení na přeměnu sluneční energie na tepelnou. Sluneční teplo ohřívá černý povrch kolektoru. Přenos energie do trubky s kapalinou probíhá na velmi velkou vzdálenost, následkem čehož jsou problémy s výměnou tepla při nízkých a proměnlivých hustotách toku energie. Pro oblast České republiky je celková doba slunečního svitu, t. j. bez oblačnosti, 1600 – 2001 hodin ročně.

obecné výhody solárních kolektorů

  • Solární kolektory fungují bez elektrické energie
  • Snížení nákladů na teplou vodu až do 75 %
  • Nižší náklady na vytápění až do 40 %
  • Dlouhodobá životnost kolektorů – cca 30 let
  • Využití i při nižších venkovních teplotách
  • Zhodnocení nemovitosti díky kolektoru
  • Solární kolektory jsou schopné udržet teplou vodu do 75 hodin
solarni-kolektory-scandihaus

Výhody vakuových trubicových kolektorů

Vakuové trubicové kolektory produkují energii i při difuzním (nepřímém) slunečním záření. Na absorpční plochu trubice dopadají sluneční paprsky během celého dne kolmo, a tak dochází k přeměně maximálního množství slunečního záření na tepelnou energii a právě z tohoto hlediska vakuové trubicové kolektory nemají žádnou konkurenci na trhu. Vakuová izolační vrstva kolektoru zabraňuje ochlazení kolektoru větrem nebo jinými povětrnostními vlivy, proto pracuje tento typ kolektoru s maximálním ziskem a minimální ztrátou.

Solární systémy a jejich využití

Ohřev užitkové vody
Podpora vytápění budov
Ohřev vody v bazénech

Příprava teplé vody

Při dimenzování solárního zařízení na přípravu teplé vody je cílem dosažení co nejvyšší možné úrovně pokrytí spotřeby mimo topnou sezónu, aby v tomto období na její ohřev nemusel využívat jiný energetický způsob. Po stanovení spotřeby teplé vody a průběhu její spotřeby se je možné pokrýt 50 – 70 % ročních nákladů na ohřev vody.

Podpora vytápění budov

Avšak solární kolektory však nedokážou pokrýt kompletní spotřebu energií na vytápění rodinného domu i při zvětšené ploše kolektorů oproti kolektorům na ohřev vody. Takto získané teplo může pokrýt přibližně 15 až 30 % roční potřeby dobře izolovaného objektu vybaveného nízkoteplotním otopným systémem.

solarni-system-scandihaus

Výpočet návratnosti investic

Životnost solárního systému se v současnosti pohybuje v rozmezí 25 – 30 let. Náklady na zakázky a instalaci celého solárního systému závisí na konkrétní situaci (počet a umístění kolektorů, objem zásobníku, délka připojovacích potrubí apod.), jsou ve výši do 4 000 € (108 000 CZK*). Provozní náklady solárních kolektorů jsou minimální, zahrnují spotřebu elektřiny na pohon oběhového čerpadla o výkonu 25 – 40 W cca 6 € (162 CZK*) / rok a výměnu teplonosné kapaliny jednou za 6 – 10 let v částce cca 100 € (2 700 CZK*). Výše úspor nákladů na energie závisí například na roční produkci tepla dosažené využíváním solárního systému, jakož i od cen energii při dosavadním způsobu výroby tepla.

Při optimálně navrženém systému mohou solární kolektory ušetřit až 50 – 70 % energie potřebné na ohřev teplé vody.

Průměrnou hodnotu t. j. 60 % vynásobíme množstvím potřebné energie na ohřev teplé vody, respektive náklady na tuto energii, výsledná částka odpovídá výši úspor. V našem modelovém příkladu čtyřčlenná domácnost spotřebuje 300 l teplé vody denně. V rámci solárního systému byly instalovány 2 kolektory s 3,7 m² za cenu 3000 eur (81 000 CZK*). Kromě solárního systému se využívá v rodinném domě i elektřina nebo zemní plyn.

V případě původní přípravy teplé vody prostřednictvím kotle na zemní plyn s účinností 89 %, domácnost ročně spotřebuje 490 m³ zemního plynu, za což zaplatí přes 400 eur (10 800 CZK*). Po instalaci solárního systému její náklady klesnou přibližně na 150 eur (4 050 CZK*). Pokud by stejné množství teplé vody bylo připravováno v elektrickém bojleru, ročně na její přípravu domácnost spotřebuje 6 200 kWh elektřiny, což by ji stálo kolem 560 eur (15 120 CZK*). Po instalaci solárního systému v tomto případě náklady klesnou na 230 eur (6 210 CZK*). Částky a množství jsou orientační s průměrem na čtyřčlennou rodinu.

*jedná se pouze o orientační cenu, při přepočtu kurzu 1 EUR / 27 CZK