OSB desky

OSB desky (Oriented Strand Board) jsou plošné lisované desky (třívrstvé konstrukční desky) z rozprostřených velkoplošných třísek, převážně z borovice. OSB desky obsahují více než 90 % dřeva. Štěpky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky. Ve středu mohou být třísky ukládány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev. Hrany desek jsou hladké nebo opatřeny perem a drážkou. Typ ohraničení s perem a drážkou umožňuje desky snadno, pevně a přesně spojovat.

Tloušťka OSB desek se liší od 6 – 25 mm. Ploché třísky s typickou délkou 50 – 75 mm ve směru vláken se kladou do vrstev. Dvě povrchové vrstvy stejné tloušťky obsahují pouze třísky orientované rovnoběžně s delší stranou desky. Vnitřní vrstva, která tvoří 50 % objemu, je z třísek převážně uložených rovnoběžně s kratší stranou desky. OSB desky jsou lepeny fenolformaldehydovanou pryskyřicí, která dosahuje přibližně 2,5 % váhového podílu.
Dodávají se ve více formátech. Podle použití se liší OSB / 2 – interiéry a OSB / 3 – prostředí s mírnou vlhkostí.

Povrch OSB desek může být broušený nebo nebroušený, surový nebo foliovaný. OSB desky se využívají při projektech jako dřevostavby , zejména jako podlahové, střešní a stropní konstrukce , obaly a bednění. Výhodné řešení je i využití OSB desek jako stěny, přepážky, podlahy či samotné nosníky.

osb-desky-scandihaus

Formáty OSB desek

Nejčastěji formáty OSB desek jsou 2500 x 1250 mm, 2500 x 675 mm a 2500 x 625 mm.
Hustota odpovídá třem hodnotám 6-10 mm 650 kg / m3, 11-15 mm 630 kg / m3 a 18-25 mm 610 kg / m3.

Výhody OSB desek:

OSB desky mají oproti ostatním konstrukčním materiálům několik výhod:
• dobrý tepelný odpor (dřevo je přírodní izolant)
• velké formáty umožňují méně spojů, zamezují tak akustickým a tepelným ztrátám
• dobrá požární odolnost
• odolnost proti rázům a vibracím
• odolnost vůči zemětřesení a silnému větru (ověřeno v extrémních podmínkách)
• zdravotní nezávadnost
• výborná opracovatelnost

osb-desky-format-scandihaus

Výhodou OSB desky je bezproblémové řezání, vrtání, lepení, broušení, moření, lakování či natírání stejně jako masivní dřevo. Kromě toho je možné OSB desky omítat speciální omítkou, případně využít keramické obkládání. Mikrostruktura dřevní hmoty chrání hrany proti nalomení při spojování hřebíky. Deska má vysokou tuhost, je odolná vůči posunutí a ohybu, což jsou důležité vlastnosti pro stavbu nosníkových konstrukcí. Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům je dosažena díky smíchání dřevní hmoty s parafínovou emulzí.

Historie OSB desek

Technologie OSB desek byla vyvinuta na severoamerickém kontinentu v padesátých letech dvacátého století jako plnohodnotná náhrada za dražší stavební překližku, která byla v té době nedostatkovým zbožím. Překližka se totiž využívala ve Spojených státech a v Kanadě. V těchto zemích, podobně jako v zemích skandinávských, má výstavba rodinných domů i ostatních budov technologií dřevostaveb velkou tradici a oblibu.

V současnosti evropskému trhu odpovídá OSB označení jen dřevoštěpková deska splňující normu EN 300.