Stavební blog

přináší bližší informace týkající se montovaných domů na klíč, technologiích a stavebních technikách, které jsou využívány při stavbě nízkoenergetických domů.

Blog je věnován technologiím a stavebním technikám, které ovlivňují montovaný dům, jeho kvalitu, životnost a odolnost. Dům na klíč popisuje výhody tohoto druhu stavby a zásady při stavbě nízkoenergetického domu. Blog o led osvětlení charakterizuje historii, technologii a obecné benefity led světla. Blog OSB desky a SIP panely definují technologii, která je základem dřevostavby . Popisují historii výroby a technologický pokrok v oblasti stavebních materiálů, které jsou využívány při stavbě dřevostaveb. Výhody nízkoenergetické stavby jsou charakterizovány v blogu rekuperace a solární kolektory. Rekuperace vzduchu a solární kolektory poskytují výrazné benefity při spotřebě energií a využívání přírodních vlastností, které minimalizují dopad na životní prostředí

ČLÁNKY STAVEBNÍHO BLOGU

led_osvetlenie_blog_scandihaus

S využitím LED žárovek v běžné domácnosti se sníží náklady na osvětlení vašeho domu až o 90 %. LED nebo také luminiscenční dioda (elektroluminiscenční dioda, LED dioda, dioda emitující světlo) je elektronická součástka tzv. polovodič vyzařující úzkospektrální světlo při průchodu elektrického proudu v propustném směru…

rekuperacia_blog_scandihaus

Rekuperace představuje zařízení určené pro větrání s minimálním únikem tepla. Tento systém pracuje na základě výměníku tepla, který tím, že z odváděného vzduchu odebírá teplo případně jej v sobě akumuluje a předává jej do čerstvého vzduchu přiváděného z venkovního prostředí do interiéru, minimalizuje tepelné ztráty, které by vznikaly při potřebě přiváděný čerstvý vzduch ohřívat na požadovanou teplotu. Nevzniká tedy efekt prudkého ochlazení v interiéru jako v případě běžného větrání okny…

solarne_kolektorove_trubice_blog_scandihaus

Solární kolektor je zařízení na přeměnu sluneční energie na tepelnou. Sluneční teplo ohřívá černý povrch kolektoru. Přenos energie do trubky s kapalinou probíhá na velmi velkou vzdálenost, následkem čehož jsou problémy s výměnou tepla při nízkých a proměnlivých hustotách toku energie. Pro oblast České republiky je celková doba slunečního svitu, t. j. bez oblačnosti, 1600 – 2001 hodin ročně…

osb-dosky-format-scandihaus-blog

OSB desky (Oriented Strand Board) jsou plošné lisované desky (třívrstvé konstrukční desky) z rozprostřených velkoplošných třísek, převážně z borovice. OSB desky obsahují více než 90 % dřeva. Štěpky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky. Ve středu mohou být třísky ukládány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev…

sip panel scandihaus

Vzorem u nás relativně nového stavebního systému se stala technologie Structural insulated panels (SIP) původem z USA odzkoušená šedesáti lety používání. Na jejím základě vznikl stavební systém používaný v našich dřevostavbách, který byl certifikován podle české legislativy a harmonizovaných evropských norem. SIP panely jsou prefabrikované, univerzální, jednoduché a velmi kvalitní stavební systémy pro realizaci dřevostaveb…

preco-montovany-dom-blog-scandihaus

Dům na klíč nebo tzv. nízkoenergetický dům je moderním řešením bydlení, kde se výrazně snižuje úroveň spotřeby energie. V současnosti se kategorizuje výstavba na klasickou, nízkoenergetickou a pasivní podle celkové spotřeby, která se uvádí v kW za hodinu…

dom-na-kluc-blog-scandihaus

Dom na kľúč alebo tzv. nízkoenergetický dom je moderným riešením bývania, kde sa výrazne znižuje úroveň spotreby energie. V súčasnosti sa kategorizuje výstavba na klasickú, nízkoenergetickú a pasívnu podľa celkovej spotreby, ktorá sa uvádza v kW za hodinu….

hypoteka-na-montovany-dom-blog-scandihaus

Domy na klíč jsou v současnosti trendem, zejména z hlediska jejich nenáročnosti stavby na čas a cenové dostupnosti. Za pár měsíců je dům postaven a jako bonus nabízíme i sanitu, solární kolektory, rekuperační větrání a vybavení domácnosti. Navzdory předsudkům je hypotéka na montovaný dům dostupná, a to dokonce v plné výši…

myty-o-drevodomoch-blog-scandihaus

O dřevodomech koluje mnoho nepravd a fám, které jim poškozují jméno. V následujících sekcích si však můžete přečíst, v čem jsou montované domy výhodné…