DOM NA KĽÚČ

Dom na kľúč alebo tzv. nízkoenergetický dom je moderným riešením bývania, kde sa výrazne znižuje úroveň spotreby energie. V súčasnosti sa kategorizuje výstavba na klasickú, nízkoenergetickú a pasívnu podľa celkovej spotreby, ktorá sa uvádza v kW za hodinu.

Spotreba energie ovplyvňuje:

• vykurovanie
• ohrev vody
• vnútorné vybavenie domu
• pranie
• izolácia a tepelné mosty
• spôsob odvetrávania
• materiály využité pri výstavbe domu

spotreba-energie-scandihaus

BUDOVY PODĽA ENERGETICKÉHO HOSPODÁRENIA

V súčasnosti sa preferuje výstavba nízkoenergetických domov, ktoré spĺňajú hranicu energetického označenia triedou A až B.

Kategórie budov:

• štandardné budovy (100-300 kWh/m2)
• energeticky úsporný dom (do 70 kWh/m2)
• nízkoenergetický dom (do 50 kWh/m2)
• pasívny dom (do 15 kWh/m2)
• nulový dom (do 5 kWh/m2)
• plusový dom (budova, ktorá vyrobí viac energie ako spotrebuje)

typy-domov-scandihaus

Výhody nízkoenergetického domu

Pri porovnaní v rovnakých rozmeroch (150 m2) budovy spotrebuje starší dom 27 000 kWh, nový dom 15 000 kWh a nízkoenergetický montovaný dom na kľúč spotrebuje od 2 500 do 7 500 kWh. Výška spotreby energií je ovplyvnená celkovou vnútornou vybavenosťou, zohrievaním vody, kúrením atď. Okrem toho spotreba energie domu závisí najmä od materiálov použitých pri výstavbe (tepelná izolácia, okenné otvory) spôsobu vetrania a v neposlednom rade zónovaním miestnosti.

• nízka spotreba energie
• úspora finančných prostriedkov
• prínos pre životné prostredie
• výhoda v prípade zdražovanie cien energií
• tepelné pohodlie
• kratšia vykurovacia sezóna
• ochrana proti hluku
• energetická bezpečnosť a nezávislosť
• zväčšenie úžitkovej plochy
• rýchla výstavba suchým procesom
• dlhá životnosť stavby

Dom na kľúč

dom-na-kluc-scandihaus

Ďalšie zásady pri stavbe nízkoenergetického domu

Nízkoenergetické domy na kľúč využívajú rekuperáciu tepla a dôležitú rolu tu hrajú solárne zisky.
  • vhodné rozmiestnenie miestností podľa náročnosti na vykurovanie
  • otočenie na juh ( eventuálne JZ , JV)
  • sociálne zariadenie projektované do stredu, chodby a komory k severu
  • zníženie počtu presklených plôch najmä na severnej, východnej a západnej strane (na týchto svetových stranách môžeme z ekonomických dôvodov osadiť menšie okná s lepším zasklením U < 0,9 W / ( m2.K ) )
  • riešenie šikmých okien v streche – je nutné zvážiť šikmé okná, ktoré vykazujú väčšie úniky tepla v noci, prípadne nebezpečenstvo prehrievania v lete
  • výber najvhodnejšieho vykurovacieho systému, najlepšie nízkoteplotný ( podlahové alebo stenové vykurovanie) s použitím solárneho zariadenia na prikurovanie
  • pri vykurovaní plynom voliť kondenzačný kotol, ktorý má o 10 % vyššiu účinnosť ako iné typy
  • odporúčanie na orientáciu na obnoviteľné zdroje energie
  • energetická certifikácia budovy