STAVEBNÝ BLOG

Blog prináša bližšie informácie týkajúce sa montovaných domov na kľúč, technológiách a stavebných technikách, ktoré sú využívané pri stavbe nízko-energetických domov.

ČLÁNKY STAVEBNÉHO BLOGU

rekuperacia_blog_scandihaus

Blog popisuje rekuperáciu, ktorá predstavuje zariadenie určené pre vetranie s minimálnym únikom tepla. Tento systém pracuje na základe výmenníka tepla, ktorý tým, že z odvádzaného vzduchu odoberá teplo prípadne ho v sebe akumuluje a odovzdáva ho do čerstvého vzduchu privádzaného vonkajšieho prostredia do interiéru, minimalizuje tepelné straty, ktoré by vznikali pri potrebe privádzaný čerstvý vzduch ohrievať na požadovanú teplotu. Nevzniká teda efekt prudkého ochladenia v interiéri ako v prípade bežného vetrania oknami…

solarne_kolektorove_trubice_blog_scandihaus

Blog o solárnych kolektoroch definuje zariadenie na premenu slnečnej energie na tepelnú. Slnečné teplo ohrieva čierny povrch kolektora. Prenos energie do rúrky s kvapalinou prebieha na veľmi veľkú vzdialenosť, následkom čoho sú problémy s výmenou tepla pri nízkych a premenlivých hustotách toku energie. Pre oblasť Slovenskej republiky je celková doba slnečného svitu, t. j. bez oblačnosti, 1600 – 2001 hodín ročne…

sip_blog_scandihaus

Vzorom u nás relatívne nového stavebného systému sa stala technológia Structural insulated panels (SIP) pôvodom z USA odskúšaná šesťdesiatimi rokmi používania. Na jej základe vznikol stavebný systém používaný v našich drevodomoch, ktorý bol certifikovaný podľa českej legislatívy a harmonizovaných európskych noriem. SIP panely sú prefabrikované, univerzálne, jednoduché a veľmi kvalitné stavebné systémy pre realizáciu drevostavieb…

preco-montovany-dom-blog-scandihaus

Domy na kľúč už nie sú ničím novým na trhu so stavbami rodinných domov. Ešte stále však nie je toľko dostupných informácií o tomto druhu stavieb. Oproti klasickým murovaným domom majú montované domy na kľúč viacero benefitov. Prvou výhodou je ušetrený čas, tu môžeme hovoriť o ušetrených rokoch čakania na svoje vlastné…

dom-na-kluc-blog-scandihaus

Dom na kľúč alebo tzv. nízkoenergetický dom je moderným riešením bývania, kde sa výrazne znižuje úroveň spotreby energie. V súčasnosti sa kategorizuje výstavba na klasickú, nízkoenergetickú a pasívnu podľa celkovej spotreby, ktorá sa uvádza v kW za hodinu….