OSB dosky

OSB dosky (Oriented Strand Board) sú plošné lisované dosky (trojvrstvové konštrukčné dosky) z rozprestretých veľkoplošných triesok, prevažne z borovice. OSB dosky obsahujú viac než 90 % dreva. Štiepky vo vonkajších vrstvách sú orientované rovnobežne s dĺžkou alebo šírkou dosky. V strede môžu byť triesky ukladané náhodne alebo všeobecne kolmo na lamely vonkajších vrstiev. Hrany dosiek sú hladké alebo opatrené perom a drážkou. Typ ohraničenia s perom a drážkou umožňuje dosky ľahko, pevne a presne spájať.

Hrúbka OSB dosiek sa líši od 6 – 25 mm. Ploché triesky s typickou dĺžkou 50 – 75 mm v smere vlákien sa kladú do vrstiev. Dve povrchové vrstvy rovnakej hrúbky obsahujú len triesky orientované rovnobežne s dlhšou stranou dosky. Vnútorná vrstva, ktorá tvorí 50 % objemu, je z triesok prevažne uložených rovnobežne s kratšou stranou dosky. OSB dosky sú lepené fenolformaldehydovou živicou, ktorá dosahuje približne 2,5 % váhového podielu.
Dodávajú sa vo viacerých formátoch. Podľa použitia sa líši OSB / 2 – interiéry a OSB / 3 – prostredie s miernou vlhkosťou.

Povrch OSB dosiek môže byť brúsený alebo nebrúsený, surový alebo fóliovaný. OSB dosky sa využívajú pri projektoch ako drevostavby, najmä ako podlahové, strešné a stropné konštrukcie, obaly a debnenie. Výhodné riešenie je aj využitie OSB dosiek ako steny, prepážky, podlahy či samotné nosníky.

osb-dosky-scandihaus

Formáty OSB dosiek

Najčastejšie formáty OSB dosiek sú 2500 x 1250 mm, 2500 x 675 mm a 2500 x 625 mm.
Hustota zodpovedá trom hodnotám 6-10 mm 650 kg/m3, 11-15 mm 630 kg/m3 a 18-25 mm 610 kg/m3.

Výhody OSB dosiek:

OSB dosky majú oproti ostatným konštrukčným materiálom viaceré výhody:
• dobrý tepelný odpor (drevo je prírodný izolant)
• veľké formáty umožňujú menej spojov, zamedzujú tak akustickým a tepelným stratám
• dobrá požiarna odolnosť
• odolnosť proti rázom a vibráciám
• odolnosť voči zemetraseniu a silným vetrom (overené v extrémnych podmienkach)
• zdravotná nezávadnosť
• výborná opracovateľnosť

osb-dosky-format-scandihaus

Výhodou OSB dosky je bezproblémové rezanie, vŕtanie, lepenie, brúsenie, morenie, lakovanie či natieranie rovnako ako masívne drevo. Okrem toho je možné OSB dosky omietať špeciálnou omietkou, prípadne využiť keramické obkladanie. Mikroštruktúra drevnej hmoty chráni hrany proti nalomeniu pri spájaní klincami. Doska má vysokú tuhosť, je odolná voči posunutiu a ohybu, čo sú dôležité vlastnosti pre stavbu nosníkových konštrukcií. Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom je dosiahnutá vďaka zmiešaniu drevnej hmoty s parafínovou emulziou.

História OSB dosiek

Technológia OSB dosiek bola vyvinutá na severoamerickom kontinente v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia ako plnohodnotná náhrada za drahšiu stavebnú preglejku, ktorá bola v tej dobe nedostatkovým tovarom. Preglejka sa totiž využívala v Spojených štátoch a v Kanade. V týchto krajinách, podobne ako v krajinách škandinávskych, má výstavba rodinných domov i ostatných budov technológií drevostavieb veľkú tradíciu a obľubu.

V súčasnosti európskemu trhu zodpovedá OSB označeniu len drevoštiepková doska spĺňajúca normu EN 300.